Novinky v oboru

Vlastnosti čističky odpadních vod

2021-06-10
1. Thekanalizační čerpadlo has strong corrosion resistance, because the kanalizační čerpadlo is generally used to transport various sewage or industrial waste water when in use, and these industrial sewage and waste water contain a lot of corrosive substances.
2. The flow rate of the kanalizační čerpadlo needs to be large. If the flow rate of a sewage lift pump is too small, it will be difficult to discharge a large amount of sewage in a limited time when in use, which will affect the production of the factory.
3. Odtokové čerpadlo musí být snadno opravitelné, protože pokud dojde k poruše takového zařízení pro zásobování vodou, bude velmi obtížné jej opravit a v případě poruchy musí být zařízení vyměněno, což může způsobit, že uživatel bude čelit obrovské náklady na údržbu a používání.
kanalizační čerpadlo