Novinky v oboru

Bezpečnostní opatření pro používání čerpadla s magnetickým pohonem

2021-06-10

1. Chlazení a mazání ložisekmagnetické hnací čerpadlozávisí na dopravovaném médiu, takže provoz na suchu je zakázán a zároveň je zabráněno chodu naprázdno způsobenému restartováním po výpadku proudu uprostřed práce.

2. Pokud dopravované médium obsahuje pevné částice, měl by být k vstupu čerpadla přidán filtr.

3. Přepravované médium a jeho teplota by měla být v přípustném rozsahu materiálu čerpadla.

4. U média, které se snadno sráží a krystalizuje, je třeba transportní kapalinu po použití včas očistit, aby došlo k odčerpání nahromaděné kapaliny v čerpadle.

magnetické hnací čerpadlo