Novinky v oboru

Metoda demontáže čerpadla s magnetickým pohonem

2021-06-29

1. Odpojte napájecí zdroj, vypusťte médium v ​​čerpadle, připravte si potřebné nástroje pro údržbu a náhradní příslušenství a při demontáži náhodné neklepejte na tělo čerpadla;

2. Dávejte pozor, abyste nezměnili pořadí demontáže, nejprve demontujte pomocné zařízenímagnetické hnací čerpadlo, a poté rozeberte těleso čerpadla z vnějšku dovnitř;

3. Nejprve demontujte spojku, udělejte značky polohy, zkontrolujte a zaznamenejte soustřednost a axiální vůli spojky a poté postupně odstraňte pomocnou trubku, víko čerpadla a matici hřídele

4. Vyjměte oběma rukama, po demontáži spojky změřte koncový kryt hřídelového těsnění a po demontáži spojky posuňte motor na jednu stranu. Rotor lze odčerpat a v případě potřeby lze spojku klepat pomocí čisté měděné tyče. Před vyjmutím hřídele čerpadla je možné demontovat těsnicí ucpávku a ložiska na obou koncích podle situace.

Magnetic drive pump