Novinky v oboru

Důvod, proč chemické čerpadlo nevypouští vodu

2021-06-29

Úloha chemických čerpadel

1. Chemické čerpadlo se používá k odstranění nečistot ve vodě, k čerpání čisté vody a přívodu vody.

2. Má funkce stabilního a spolehlivého výkonu, dobrého těsnícího výkonu, pohodlného použití a pohodlné údržby

3. Používá se pro hašení požáru a zavlažování.

4. Vhodné pro čerpání korozivních kapalin z lahví, sudů, lahví, bazénů nebo jiných velkých nádob.

5. Je široce používán v průmyslových a městských vodovodech a kanalizacích a lze jej také použít k zavlažování a odvodnění zemědělské půdy a sadů k přepravě čisté vody nebo jiných kapalin s podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi do čisté vody.

chemical pumps

Důvod, proč chemické čerpadlo neprodukuje vodu

1. Přívodní potrubí vody je ucpané nečistotami. Řešením je odstranit ucpání demontáží sacího potrubí po vypnutí stroje.

2. Dutina čerpadla je poškozena vdechnutými nečistotami. Řešením je vyměnit oběžné kolo nebo vyčistit ucpání čerpadla po vypnutí.

3. Mechanická ucpávka chemického čerpadla je poškozená a mechanická ucpávka netěsní.

4. Teplota dopravované kapaliny je příliš vysoká. Kapalina obsahuje velké množství páry, což způsobuje, že plyn nelze vypouštět, a dochází ke kavitaci. Doporučuje se instalovat automatický výfukový ventil na výstup nebo na potrubí, aby se zabránilo náhlému selhání vody během provozu.

5. V důsledku dlouhého stárnutí spojů sacího potrubí dochází ke špatnému utěsnění, které je způsobeno vdechováním velkého množství vzduchu během provozu.

6. Hloubka přívodu vody do spodního ventilu není dostatečně hluboká. Po poklesu hladiny vody nasává přívodní potrubí hodně vzduchu. V tuto chvíli je třeba hloubku ponoru sacího potrubí prohloubit, aby bylo zajištěno, že chemická pumpa z nerezové oceli může normálně absorbovat vodu.